Nabór 2018/19

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja

UWAGA RODZICE!

12.03.20018

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR  DO PRZEDSZKOLI. OD TEGO DNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA.


Nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019

Nabór na nowy rok szkolny odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Data

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

26 lutego  

2 marca

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne 

5 marca 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

12 marca 

30 marca 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 10 kwietnia 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

20 kwietnia   godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia 

godz. 12:00

25 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

27 kwietnia   godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające 

7 maja 

Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.

8 maja  

15 maja 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 19 maja 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

25 maja    godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 maja

godz. 12.00

30 maja 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

5 czerwca   godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.