Nabór 2019/20

Podobny obrazUWAGA RODZICE!

Nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020Nabór na nowy rok szkolny odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Wszelkie informacje znajdują się również na stronie: Nabór do przedszkoli 2019/2020   WYKAZ PRZEDSZKOLI

Data

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

3 kwietnia

10 kwietnia

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne 

11 kwietnia

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

17 kwietnia

30 kwietnia

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 10 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

17 maja godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 maja

godz. 12:00

22 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

24 maja godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające 

30 maja

Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.

31 maja  

7 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 12 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

19 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

19 czerwca

godz. 12.00

25 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

28 czerwca   godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Oświadczenie woli