Oferta:

Program  "Przedszkole Promujące Zdrowie"

Nasze przedszkole w lutym 2015r. rozpoczęło realizację projektu Przedszkole Promujące Zdrowie. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach  i przedszkolach. Działania te będą poświęcone znaczeniu  przedszkolnej edukacji zdrowotnej dla kształtowania nawyków i postaw zdrowotnych dzieci od najmłodszych lat.

 Szczególną uwagę zwracamy na istotną rolę aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia oraz wzorce osobowe rodziców, opiekunów oraz nauczycieli jako istotne dla wiarygodności i efektywności procesu nauczania edukacji zdrowotnej.

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach programu prowadzone będą następujące zajęcia:

1.  Gimnastyka korekcyjna

 Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. W codziennym życiu na ogół zbyt późno zwracamy uwagę na jej prawidłowe kształtowanie. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste  u dzieci. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych i biodrowych, a nawet na kręgosłupie.  Wszelkim wadom można jednak przeciwdziałać a ich regularne (codzienne) stosowanie  przynosi dobre efekty.

Najważniejszą rolą gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Cel ten osiągamy poprzez:

 1. korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 2. wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego-więzadłowej kręgosłupa,
 3. rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
 4. wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
 5. wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki).

2. Zajęcia  metodą Weroniki Sherborne 

Metoda wg. Weroniki Serborn jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”.                                                                           Ćwiczenia wskazane przez Weronikę Sherborn można stosować z dzieckiem w każdym przedziale wiekowym. Wykorzystanie tej metody zależy jedynie od naszej inicjatywy i zapotrzebowania.
Zaletą tych zajęć jest, to, że nie potrzebujemy żadnych drogich pomocy,  a jedynie dużo wolnej przestrzeni, odpowiednie podłoże (np.: koc, materac) i świeże powietrze.                                         Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb  społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprze eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa

Zajęcia komputerowych  z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich. Celem zajęć jest zapoznanie  ze sposobem działania tablicy multimedialnej oraz możliwościami, jakie daje w nabywaniu nowych umiejętności oraz wiadomości. Podczas zajęć przedszkolaki będą:

 • doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową,
 • tworzyły zespołowo obrazy ucząc się przy tym współpracy,
 • poznawały działanie różnorodnych narzędzi służących do tworzenia obrazów,
 • rozwiązywały zagadki obrazkowe,
 • doskonaliły umiejętności matematyczne – (przeliczały elementy, określały położenie przedmiotów…),
 • samodzielnie tworzyły zagadki obrazkowe,
 • wykonywały ćwiczenia z zakresu przygotowania do pisania i czytania.

Zajęcia będą prowadzone od października 2017.