Rada Rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW GIFSkład rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
GRUPA
FUNKCJA
1
Magdalena Trzeciak
KRASNOLUDKI
 członek
2
Edyta Codogni-Dżyga
KANGURKI
 członek
3
Kamila Bogusz
JEŻYKI
 z-ca przewodniczącego
4
Małgorzata Koziorowska-Kozica
SŁONECZNIKI
 sekretarz
5
Anna Pankiewicz
ISKIERKI
 skarbnik
6
Andrzej Kulczycki
SŁONECZKA
 członek
7
Maciej Weryszko
TYGRYSKI
 przewodniczący
8
Andrzej Szary
EKOLUDKI
 członek


Informujemy, iż dla Państwa wygody został utworzony rachunek bankowy o numerze 96 1240 6843 1111 0010 6568 0332, na który można dokonywać wpłaty na składkę Rady Rodziców oraz darowizny. W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Zadaniem i celem Rady Rodziców jest jak najlepsze reprezentowanie interesów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, a co za tym idzie ścisła współpraca z dyrekcją i nauczycielami.
Wspieramy przedszkole naszą obecnością i zaangażowaniem w różnego rodzaju akcje. W tym roku będą to m.in.: warsztaty rodzinne (ideą jest powołanie cyklicznych spotkań w gronie społeczności przedszkolnej w celu zaangażowania rodziców w życie przedszkola), festyny, imprezy, kiermasz świąteczny. Planujemy również zrealizować projekt skierowany do rodziców, którego celem będzie wyposażenie rodziców w umiejętności służące wychowywaniu dzieci w atmosferze szacunku, dialogu, empatii. Wspieramy również finansowo wydatki przedszkolne związane m.in. z zakończeniem roku szkolnego czy nagrodami konkursowymi. Pamiętamy również o pomocy dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji.

W roku szkolnym 2017/2018 składka na Radę Rodziców została ustalona w wysokości 50 zł. Składka może być wpłacona jednorazowo, bądź w dwóch równych ratach po 25 zł. Uprzejmie prosimy o uregulowanie płatności do końca stycznia 2018r.

O wszelkich wydarzeniach w naszym przedszkolu będziemy informować na bieżąco. Informacje znaleźć można będzie w zakładce "Aktualności à Rada Rodziców", jak również na naszej tablicy na wprost głównego wejścia do przedszkola.

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy z nami – jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę i sugestie. Prosimy kontaktować się z nami drogą mailową: radapuchatka@gmail.com

 POniżej zamieszczono rozliczenie za rok szkolny 2016-17.

Zapraszamy do współpracy!

Rada Rodziców