Rozkład dnia

Dzieci 3,4 letnie


6:30 – 8:15

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.

8:15 - 8:20

Zabawa muzyczno-ruchowa.

8:20 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

I śniadanie.

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9:30-11:15

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:15 – 11:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45

II śniadanie.

11:45 – 13:15

Odpoczynek /bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne/, praca indywidualna, zabawy swobodne.

13:15 – 13:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

13:30 – 14:00

Obiad.

14:00 – 15:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.

15:30 – 15:50

Czynności higieniczno-samoobsługowe. Podwieczorek.

15.50-17.00

Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.

Powyższy rozkład dotyczy dzieci 3,4-letnich. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości percepcyjnych dzieci:

- trzylatki -  10-15 min.

- czterolatki - 2 x 15min

Dzieci 5,6 letnie


6.30 – 8:15

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.

8:15 - 8:20

Ćwiczenia poranne

8:20 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

I śniadanie

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

10:00 – 11:15

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
 (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

11:15 – 11:30

Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45

II śniadanie

11:45 – 13:15

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
 - zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
 - zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne

13:15 - 13:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

13:30 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna,

15:30 – 15:50

Czynności higieniczno-samoobsługowe. Podwieczorek

15:50-17:00

Zabawy dowolne według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

Powyższy rozkład dotyczy dzieci starszych (5,6-latków). W grupie pięciolatków prowadzone są dwa zajęcia 20-25 min. natomiast u sześciolatków - dwa zajęcia 25-30 min. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości percepcyjnych dzieci.