promocja zdrowia

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków - uczestniczymy w różnorodnych programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Ponieważ nasze działania są powiązane z założeniami szkoły promującej zdrowie, dlatego od września 2018 r. nasze przedszkole przystąpiło do projektu polskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Przebywając w przedszkolu dziecko zdobywa informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania i wspierania zdrowia w sposób bardzo naturalny: w zabawie- uczy się zasad bezpieczeństwa, podczas posiłków- nabiera nawyków prawidłowego i zdrowego odżywiania, w czasie zabiegów higienicznych- uczy się dbać o czystość osobistą, ład i porządek w otoczeniu. Wypoczynek- to również sprzyjająca okazja do kształtowania odpowiednich nawyków zachęcanie do spędzania czasu wolnego w sposób zdrowy, aktywny, to również dbanie o higienę układu nerwowego. Edukację zdrowotną w naszym przedszkolu traktujemy jako proces- jest to ciąg systematycznych, planowych, zamierzonych działań wychowawczych. Przedszkole promujące zdrowie to placówka, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża  wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do dbania o własne zdrowie, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych nie tylko dzieci uczęszczające do przedszkola, ale także rodziców i społeczność lokalną. Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia na terenie przedszkola w oparciu o diagnozę oraz spostrzeżenia i sugestie nauczycielek na rok szkolny 2018 / 2019 określone zostały priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.


Określone priorytety działania:

  • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
  • ruch w życiu człowieka, zdrowy styl życia
  • edukacja społeczno-emocjonalna